V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem v kamenné prodejně.

Kde zboží vrátit

Zboží můžete vrátit v místě našeho sídla.

Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně, a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboží na adresu:

HELCEL Nábytek s.r.o.

Topolová 770/9
Těrlicko, 735 42 
PO-PÁ: 7:00 - 15:00 


Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naše reklamační oddělení ( případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Je dobré vědět

Obal není nutný

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má www.nabytek-helcel.cz právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží si můžete vyzkoušet

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít www.nabytek-helcel.cz  s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Dodržení 14denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno.  Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Jaké dokumenty přiložit?

Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

Nejlepší možností je zaslání vyplněného odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy a nákupního dokladu, který jste obdrželi na svoji e-mailovou adresu.

Stručný přehled na závěr

  •  Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
  •  Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
  •  Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
  •  Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14denní lhůty.
  •  Zboží může být po dohodě vráceno i později.
  •  Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.
  •  Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.
  •  Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.
  •  Peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy                      

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát: HELCEL Nábytek s.r.o., Horní Těrlicko 770, 735 42, Těrlicko

- Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží: 

……………………………………………………….………………………………………..

 

- Datum objednání zboží: ………………..……………………………………………………

- Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: …………………………………….

- Adresa kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: ………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

- Číslo prodejního dokladu[1]: …………………………………………………………………...

- Číslo objednávky[2]: ……………………………………………………………………………

- Kupní cena má být vrácena[3]:

(*) bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

 ................................................ /........................

- Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

……………………………………………..

- Datum

……………………………………………

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.[1] Jedná se o nepovinný údaj, jeho uvedení však urhlí vyřízení Vašeho požadavku

[2] Jedná se o nepovinný údaj, jeho uvedení však urychlí vyřízení Vašeho požadavku

[3] Jedná se o nepovinný údaj, jeho uvedení však urychlí vyřízení Vašeho požadavku